Verantwoording

Vanuit onze kernwaarde 'duidelijkheid' staan we een transparante organisatie voor: We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Daar mag u ons op aanspreken.
Vanuit dit principe verantwoorden we ons graag over ons onderwijs.

Inspectierapport Vierjaarlijks onderzoek 16-01-2020.pdf

Jaarrekening en jaarverslag 2020.pdf