Privacy

Privacyreglement.Bijlage.14.pdf

De School met de Bijbel te Streefkerk neemt privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u en/of uw kind(eren] hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met onze school via info@smdbstreefkerk.nl. De school hanteert een privacyreglement wat op school is in te zien.

Bij het aanmeldformulier vragen we uw toestemming voor enkele specifieke verwerkingen van persoonsgegevens. 
De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken.
 
In de bijlage (privacy statement) wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

Mocht u klachten hebben over de privacy van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de directeur of met de Functionaris Gegevensbescherming (meester M. Jabaaij).