Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen.pdf

Ieder jaar wordt er een aanmeldingsavond gehouden voor de aanmelding van nieuwe leerlingen.
U krijgt te horen waar de school voor staat en hoe we ons onderwijs vorm geven. Ook kunt u de school verder bezichtigen.
Na afloop ontvangt u het aanmeldformulier.
Nadat u het aanmeldformulier hebt ingeleverd, ontvangt u binnen 4-6 weken bericht of uw kind is ingeschreven.
 
De aanmeldavond staat gepland op dinsdagavond 30 januari 2018. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang: 19.30 uur.
Dit wordt o.a. ook aangekondigd in de nieuwsbrief en de regionale kranten.

In verband met het samenstellen van de groepen, ontvangen we de inschrijving graag voor 15 maart van de leerlingen die t/m september 2019 de leeftijd van 4 jaar hopen te bereiken.