Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen.pdf

Informatie- en aanmeldavond
Ieder jaar wordt er een informatie- en aanmeldavond gehouden voor de aanmelding van nieuwe leerlingen.
U krijgt te horen waar de school voor staat en hoe we ons onderwijs vorm geven. Ook kunt u de school verder bezichtigen.
Tijdens het tweede deel van de avond krijgt u gelegenheid het aanmeldformulier in te vullen en bij ons achter te laten.
Denkt u er aan om een kopie van een ID bewijs/zorgpas van uw kind mee te nemen waarop het BSN nummer staat wat door de belastingdienst is toegewezen? Dit is nodig om de aanmelding volledig te maken.

Nadat u het aanmeldformulier hebt ingeleverd, ontvangt u binnen 4-6 weken bericht of uw kind is ingeschreven.
 
De aanmeldavond staat gepland op donderdagavond 27 januari 2022.
Inloop vanaf 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur met een presentatie over de school

We ontmoeten op 27 januari 2022 graag nieuwe ouders van de leerlingen die t/m 30 september 2023 de leeftijd van 4 jaar hopen te bereiken.
Heeft u al meerdere kinderen op school, kunt u het aanmeldformulier downloaden van de website en afgeven op school.