Medezeggenschapsraad

Sinds 2009 hebben wij op de School met de Bijbel een Medezeggenschapsraad. Wij denken mee met het bestuur en directie over allerlei zaken. Dit zijn heel praktische zaken, zoals vakantieroosters e.d., maar ook beleidsstukken. De MR heeft op onze school adviesrecht, wat betekent dat zij alleen advies geeft aan bestuur en directie.
De MR bespreekt zaken die door bestuur en directie aangedragen worden. Ook kunnen er zaken besproken worden die onder ouders en/of personeelsleden leven. In de MR hebben drie teamleden en drie ouders zitting.

U kunt de MR bereiken door contact op te nemen via mr@smdbstreefkerk.nl.
 

Meester J.K. Visser (PMR)
Voorzitter
Groepsleerkracht groep 8
  Mevr. C. van de Graaf (OMR)
Lid
Moeder van Mariléne (gr. 8), Rozemarie (gr. 5) en Charlotte (gr. 3)

Juf M. van den Dool- de Jong (PMR)
Lid
Groepsleerkracht groep 2
  Mevr. C. Noorland- van den Berg (OMR)
Lid
Moeder van Wilbert (gr. 7) en Liedie (gr. 4)

Vacature
Secretaresse

 
  Mevr. S.C. van den Bergh- van Wingerden (OMR)
Lid
Moeder van  Niek (gr. 8) en Lotte (gr. 4)