Onderwijs

Wij geven onderwijs in groepen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
Om te komen tot kwalitatief goed onderwijs hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat: rust, orde, structuur, onderlinge verbondenheid en liefde zoals God dat van ons vraagt.

We gebruiken actuele lesmethoden, leren kinderen digitale vaardigheden aan en willen oog hebben voor de breedte van de ontwikkeling van het kind. Dit wil zeggen dat we aandacht hebben voor 'hoofd, hart en handen'.

- we werken opbrengstbewust; we analyseren resultaten van toetsen om te ontdekken wat er nodig is om nog meer impact te kunnen hebben op het leren van leerlingen zodat ze hun kwaliteiten en talenten laten zien;
- we leren de kinderen sociale vaardigheden aan en begeleiden hen in hun emotionele ontwikkeling;
- in onze school worden kinderen die graag met hun handen werken ook zoveel mogelijk uitgedaagd in de teken- en handvaardigheidslessen waarin we allerlei technieken aan bod laten komen. Houtbewerking, handwerken en lessen rondom kunst(beschouwing) krijgen aandacht. Naast de school ligt een prachtige moestuin waarin we regelmatig met de kinderen te vinden zijn.

Bent u nieuwsgierig geworden hoe ons onderwijs er in de praktijk uit ziet? Neem gerust contact op met de directeur voor een vrijblijvend bezoek/kennismakingsgesprek!

Zie de link voor  Jaarverslag 2017.pdf
Hiermee leggen we verantwoording af over de ontwikkelingen in onze school aan alle belanghebbenden.