Het bestuur

Onze school is een zogenaamde éénpitter. Dat wil zeggen dat ons schoolbestuur het bevoegd gezag is van één basisschool. De taak van het bestuur is dat zij besturen op hoofdlijnen. De directeur woont alle bestuursvergaderingen bij. Het bestuur wordt gekozen door de leden van de vereniging en legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. 

 

 
Dhr. C. de Ruijter
Voorzitter 
Dhr. J.W. Markestein
2e Voorzitter

Vader van Judith (gr. 6) en Andreas (gr. 8)
Dhr. H.A.G. Aantjes
Secretaris

Vader van Machiel (gr. 7)

 
Dhr. W. Alblas
2e Secretaris 

Vader van Vera-Dine (gr. 7), Andra- Marit (gr. 5) en Gerwald (gr.  1)   
Dhr. A. Verkuil
Penningmeester

Vader van Mark (gr. 3) en Thijs (gr. 5)
Dhr. W. Deelen
2e     Penningmeester 


 
Dhr. A.M. de Jong
Algemeen adjunct

Vader van Maurits (gr. 7)