Het bestuur

Onze school is een zogenaamde éénpitter. Tenminste, nog wel. Dit schooljaar zal dit veranderen als de school fuseert met de onderwijsgroep VCOHW.  Nu is het schoolbestuur het bevoegd gezag is van één basisschool. De taak van het bestuur is dat zij besturen op hoofdlijnen. De directeur woont alle bestuursvergaderingen bij. Het bestuur wordt gekozen door de leden van de vereniging en legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. 
 

 
Dhr. C. de Ruijter
Voorzitter 
Dhr. J.W. Markestein
2e Voorzitter

 
Dhr. H.A.G. Aantjes
Secretaris 
Vacant
2e Secretaris 
   
 
Dhr. A. Verkuil
Penningmeester

Vader van Mark (gr. 7) en Lea (gr. 1)
Dhr. R. Burger
 
Vader van Matthanja (gr. 5) en Micha (gr. 2)
Dhr. J. Rijneveld

Vader van  Marinde (gr. 7) en Arieke (gr. 4)