Het bestuur

Onze school is een zogenaamde éénpitter. Dat wil zeggen dat ons schoolbestuur het bevoegd gezag is van één basisschool. De taak van het bestuur is dat zij besturen op hoofdlijnen. De directeur woont alle bestuursvergaderingen bij. Het bestuur wordt gekozen door de leden van de vereniging en legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. 

Zie hier voor de financiële jaarverslaglegging van 2018.

 
Dhr. C. de Ruijter
Voorzitter 
Dhr. J.W. Markestein
2e Voorzitter

Vader van Judith (gr. 8) 
Dhr. H.A.G. Aantjes
Secretaris 
Vacant
2e Secretaris 
   
 
Dhr. A. Verkuil
Penningmeester

Vader van Mark (gr. 5) en Thijs (gr. 7)
Dhr. R. Burger
 
Vader van Matthanja (gr. 3)
Dhr. J. Rijneveld

Vader van  Marinde (gr. 5) en Arieke (gr. 2)